Вітаємо Вас 

на офіційному сайті 

ТОВ "ГЕО-КРАТОН"

+ 38 098 2476681

Успіх наших партнерів - наш успіх!

ТОВ «ГЕО-КРАТОН» надає наступний перелік послуг:

1. Інженерно-геологічні дослідження.

  •  збір даних та аналіз раніше проведених робіт;
  • топографічна рекогносцировка;
  • буріння свердловин, проходка канав, шурфів;
  • польові дослідження ґрунтів (статичне і динамічне зондування, штампові випробування);
  • гідрогеологічні дослідження;
  • геофізичні дослідження;
  • лабораторні дослідження ґрунтів і підземних вод;
  • складання прогнозу змін інженерно-геологічних умов;
  • камеральна обробка отриманих даних і матеріалів;
  • складання технічних звітів.

2. Розвідка родовищ корисних копалин з геолого-економічною оцінкою та геолого-економічна переоцінка запасів корисних копалин.

3. Консультування замовників (надрокористувачів) з юридичних і геологічних аспектів надрокористування в Україні та в зарубіжних країнах, підбір за завданням замовника найбільш інвестиційнопривабливих родовищ і перспективних площ. Підготовка документів та матеріалів для отримання спецдозволів на користування надрами та ділянками надр, технічний супровід отримання спецдозволів.